Betrouwbare inspecties met thermografie

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest

Projectomschrijving: Thermografie biedt optimale mogelijkheden voor betrouwbare inspecties

Voor het Waterschap Noorderzijlvest heeft Vicoma 26 rioolgemalen en 3 rioolwaterzuiveringsinstallaties geïnspecteerd in 2014. Deze laagspanningsinspecties zijn in combinatie gegaan met thermografie door middel van een warmtebeeldcamera. Ook ketels bij energiecentrales en noodstroominstallaties laten zich met thermografie efficiënt controleren. De inspecties zijn uitgevoerd op basis van de eisen in NEN 1010 en NEN 3140. De werkzaamheden zijn al in mei 2014 van start gegaan. Het waterschap opereert in Groningen en Noord-Oost-Drenthe. Ook de MCC-ruimten van de rioolzuiveringsinstallatie van Gamerwolde zijn door ons geïnspecteerd. Voor dit jaar staan herinspecties en nieuwe inspecties op stapel, ook weer met gebruikmaking van thermografie. De keus voor thermografie is dat de staat van de elektrische installatie inzichtelijker wordt gemaakt. Met name het risico van brand moet worden verkleind, als het aan de verzekeraars ligt. Daarom is Vicoma gecertificeerd lid van iKeur, een vereniging op het gebied van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties binnen het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met

Wim Vitters
Manager Electrical & Instrumentation
050-3120499
wim.vitters@vicoma.nl