Grote uitbreiding Energiepark voor duurzame energie

Opdrachtgever: Ecoson

Projectomschrijving: Wereldwijd groeit de vraag naar duurzame energie en fosfaathoudende meststoffen sterk. Daarom heeft Ecoson de capaciteit verder uitgebreid. Vicoma heeft voor Ecoson, dochter van Darling Ingredients International, een grote uitbreiding van Energiepark Ecoson begeleid. Onderdelen van het zeer omvangrijke project waren engineering, veiligheidsstudies, procurement en constructie-management.

Naast de uitbreiding van de bestaande vergistingsinstallatie ging het om nieuwe mestvergistingsinstallaties, een biogasmotor met warmteterugwinning, een opwerkingsinstallatie van biogas naar groen gas en een installatie die het digestaat van de mestvergisting opwerkt tot biofosfaatkorrels. Ook utilities, gebouwen en verbindende systemen maakten deel uit van de Vicoma-opdracht. Binnen budget en termijn Het tweejarige traject is zomer 2014 succesvol beëindigd, binnen budget én de afgesproken termijn. De uitbreiding heeft een capaciteit van 100.000 ton mest en 4,6 miljoen m3 groen gas per jaar. Dit wordt geleverd aan het Nederlandse aardgasnet. Daarbij produceert de nieuwe installatie groene elektriciteit en biofosfaat-mestkorrels voor de wijnbouw. Ook de warmtehuishouding is door Vicoma geoptimaliseerd.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met

Ewald Veldboer
Project Manager
010-4160011
ewald.veldboer@vicoma.nl