Meer nuttige hijslast dankzij praktische oplossing

Een grote producent zag zich geconfronteerd met een schijnbaar onoplosbaar probleem. De bestaande hijshulpmiddelen schoten te kort om de maximale capaciteit van het productieproces te kunnen bereiken. Vicoma werd erbij gehaald om met een praktisch haalbare oplossing te komen.

Momenteel maakt de fabrikant gebruik van een intern transportsysteem waarbij grondstoffen via bakken worden verplaatst. Omdat de hijslast van de kraan onvoldoende groot is, kan niet de gehele inhoud van de bakken worden benut. Vervanging van de bakken is gezien het grote aantal (60) geen reële optie. Aan de hand van de eindige elementen methode (EEM) heeft Vicoma de sterkte van de constructie berekend. In het verleden werd die berekening nog met de hand uitgevoerd; moderne software levert echter meer betrouwbare resultaten op. Daaruit bleek dat de bakken waren overgedimensioneerd. Omdat aan de wanddikte bij de bestaande bakken niets meer te doen valt, adviseerde Vicoma gaten aan te brengen in de schilden. Bij toekomstige bakken kan nog meer gewichtsreductie worden bereikt door o.a. de wanddikte te reduceren. De hiermee bereikte gewichtsbesparing van de bakken kon worden vertaald in meer nuttige hijslast. Daarmee is de productiecapaciteit van onze opdrachtgever fors verhoogd. Bovenstaand project is vanwege gevoelige klantinformatie opzettelijk abstract weergegeven. Gewichtsreductie door het (opnieuw) nauwkeurig calculeren aan de hand van EEM berekeningen kan echter voor vele klanten op meerdere manieren een besparing opleveren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met

Wim Geijs
Manager Mechanical
0251-260100
wim.geijs@vicoma.nl