Nieuwe installatie en standaardisatie voor waterzuivering Suiker Unie Vierverlaten

Opdrachtgever: Suikerunie

Projectomschrijving: Waterzuivering

In Nederland wordt nog door één verwerkende industrie suikerbieten tot suiker verwerkt, Suiker Unie. Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Ieder jaar doet Suiker Unie op de locatie Vierverlaten (Groningen) meerdere investeringen ten behoeve van uitbreiding, vervanging of modificatie van installaties en wordt Vicoma gevraagd voor het uitvoeren van de engineering. Suikerbieten bevatten veel water en dit komt vrij in het productieproces. Daarnaast is voor de verwerking vanaf het begin tot het einde van het productieproces, veel water nodig. Door slim hergebruik van het vrijgekomen water (inclusief de warmte ervan) bij de diverse procesonderdelen is geen inname van water noodzakelijk, wat bijdraagt aan duurzaam produceren en ondernemen. Het uiteindelijk vrijgekomen water wordt in een eigen zuiveringsinstallatie gezuiverd. Momenteel wordt door Vicoma gewerkt aan engineering voor de installaties van de waterzuivering waarbij in een nieuw gebouw een transformator van 2000 kVA, een laagspanningsverdeler en besturingspanelen worden geplaatst. Basis voor de engineering zijn component-specifieke typicals ten behoeve van standaardisatie en er wordt rekening mee gehouden dat de installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fases. De werkzaamheden zijn onderdeel van een omvangrijke renovatie en capaciteitsuitbreiding, uitgevoerd in 2016 en 2017.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met

Wim Vitters
Manager Electrical & Instrumentation
050-3120499
wim.vitters@vicoma.nl