Omwentelingen ventilator ophogen met ruim 300 p/m

Door wijzigingen aan het fabricageproces wilt onze klant het aantal omwentelingen per minuut van een bestaande ventilator verhogen. Aan Vicoma de vraag of dit mogelijk is en wat de eventuele consequenties zijn. 

De ventilator (110.000m3/min) draait in de huidige situatie met een toerental van 860 omwentelingen per minuut. Door de beoogde wijzigingen wil de klant het toerental verhogen naar 1.200 omwentelingen per minuut. Helaas zijn er geen werktekeningen beschikbaar van de ventilator. Daarom hebben we een eerste analyse uitgevoerd op basis van een versimpeld 3D-model. Hiermee hebben we direct kunnen aantonen dat, door de centrifugaal krachten, de belasting op de schoepen vermoedelijk zeer kritisch zal zijn. 

Om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen moesten we meer zekerheid hebben over de afmetingen van de ventilator. Het inmeten van de fan was dus noodzakelijk, hetgeen eveneens door Vicoma is verzorgd. Vervolgens hebben we de analyse opnieuw uitgevoerd en konden we een definitief advies uitbrengen. Wat blijkt? Bij 1.200 omwentelingen per minuut kan de betrouwbaarheid gedurende de levensduur niet gegarandeerd worden. Op basis van een relatief eenvoudig verbeteradvies kan de situatie wel aanmerkelijk verbeteren, waarbij het balanceren op locatie overigens noodzakelijk is. Het alternatief is het toerental te limiteren tot 1.000 omwentelingen per minuut.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met

Aart den Dunnen
Manager Mechanical
0413-340635
aart.den.dunnen@vicoma.nl