Uitspoeling giftige stoffen uit afval van twintig naar vijf jaar

Giftige stoffen in afval zijn een rem op een snelle recycling. Nu nog duurt het ongeveer twintig jaar voordat die stoffen eruit zijn -gespoeld. Afvalverwerker Attero gaat bekijken of het ook in vijf jaar mogelijk is: door het afval te beregenen met warm water. Het -complete proces - mede mogelijk gemaakt door - -Vicoma - kent een heel -milieuvriendelijke opzet.

Daarvoor is de stortplaats in Bergen op Zoom ingericht als proeflocatie. In het experimentele reinigingsproces speelt warm water een cruciale rol. Het percolaat - het vervuilde water - dat door-sijpelt wordt in een eigen waterzuiveringsinstallatie opgevangen. Daar wordt het geschikt gemaakt voor hergebruik. De elektriciteit die eraan te pas komt wordt duurzaam opgewekt via een WKK-installatie. Ook maakt Attero voor de benodigde gasmotor gebruik van gas, afkomstig uit het eigen -vergistingsproces. Bij succes wordt het procedé ook op andere stortplaatsen standaard.

Vicoma heeft op diverse terreinen geassisteerd. Zo is een bestaande motor met adviezen van Vicoma gereviseerd voor toepassing als gasmotor. Ook heeft Vicoma meegekeken naar het gebruik van de warmtewisselaars, de voeding voor de generator, de hoogspanningsbeveiliging en het proces om overtollige energie terug te voeren naar het net.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met

Marinus Velthuis
Team Leader Mechanical
026 – 495 90 23
marinus.velthuis@vicoma.nl