Veiligheid optimaliseren met exSILentia van EXIDA

Procesveiligheid staat altijd bovenaan bij de werkzaamheden van Vicoma. Daarom maken we tegenwoordig gebruik van het softwarepakket exSILentia. Dit is een door Exida uitgegeven pakket. Het gebruik van exSILentia is vooral bekend onder bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen of die in opslag hebben.

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO). Die bedrijven variëren van complexe chemische procesindustrie - raffinaderijen - tot eenvoudige opslagbedrijven. Binnen het programma ‘BRZO+’ werken overheden aan de verdere verbetering van het toezicht op chemie- en BRZO-bedrijven.

Binnen Vicoma zijn we al langer actief op het gebied van HAZOP meetings en beveiligingen die SIL-waardig moeten worden uitgevoerd. Hiervoor maakten we tot nu toe gebruik van eigen procedures en berekeningen. Om de functionele veiligheid in procesinstallaties verder te optimaliseren, hebben we geïnvesteerd in personeel en dé software op dit gebied: het pakket exSILentia van EXIDA. Daarmee sluiten we ook aan op de standaarden in de markt: ook opdrachtgevers en de overheid gebruiken exSILentia. Medewerkers van Vicoma worden TÜV-gecertificeerd om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Inmiddels hebben we in onze vestiging in Hoogvliet drie van die gecertificeerde safety engineers. Voor alle veiligheid! 

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met

Wim Buizer
Teamleader InstrumentationFS Eng (TüV Rheinland, #12705/16,SIS)
010-4160011
wim.buizer@vicoma.nl