Vervanging afsluiter onder tijdsdruk

Opdrachtgever: Tata Steel te IJmuiden

Projectomschrijving:          

Het project bevatte het vervangen van een afsluiter in een DN1000 kooksgasleiding inclusief het ontwerpen van onderhoudsbordessen.

De kooksgasleiding van Kooksfabriek 1 van Tata Steel IJmuiden is een belangrijke toevoerader van gas naar de kooksbatterijen. De bestaande vlinderklep in deze leiding functioneerde niet goed meer en diende vervangen te worden door een mechanische bril. Omdat de kooksbatterijen op temperatuur dienen te blijven mocht de leiding maar 4 uur buiten bedrijf. In die tijd is de leiding veilig gesteld van aanwezig gas, daarna zijn bestaande leidingdelen verwijderd en nieuwe leidingdelen inclusief mechanische bril gemonteerd.

Door tijdens de engineering al goed over de montage te hebben nagedacht is deze klus binnen de gestelde tijdslimiet en naar tevredenheid uitgevoerd!

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met