Levensduurverlenging van installaties

Als een installatie functioneert, is er geen reden tot vervanging. Vicoma kan u op maat adviseren of verlenging van de levensduur interessant is. Onze engineers worden regelmatig geconsulteerd om bestaande installaties op hun werking voor de komende jaren te beoordelen.

Onze activiteiten:

  • De ombouw van een bestaande installatie t.b.v. een aangepast gebruik
  • Bepalen van de restlevensduur voor zwaarbelaste constructies en kranen
  • NEN 3140 inspecties en thermografie
  • Uitvoeren vermoeiing en levensduurberekeningen
  • Studies t.b.v. her inzet verouderde assets

Ook al is theoretisch de levensduur bereikt: waarom zou u stoppen met het gebruik als die installatie, die machine of die kraan nog altijd naar tevredenheid werkt? Vaak is die verlengde inzet zelfs heel wenselijk. Maar u wilt zekerheid of verlenging van de levensduur niet ten koste gaat van de veiligheid en de continuïteit van uw bedrijfsprocessen. Vraag het Vicoma. We zijn als geen ander ingenieursbureau bekend met het futureproof maken van installaties.

Verificatie van betrouwbaarheid en veiligheid

Aanpassing, vervanging of revisie kan u de zekerheid geven dat een probleemloze werking ook de komende jaren gewaarborgd is. Het zijn vragen waar Vicoma met veel kennis en ervaring antwoord op kan geven. We zijn u van dienst met een verificatie van onder meer betrouwbaarheid, veiligheid en bedienbaarheid. Dat doen we aan de hand van inspecties en metingen. Ook kijken we met een praktijkgerichte visie of procesinstallaties, gebouwen en machines wel aan de actuele eisen en normen voldoen. Het resultaat: een praktijkgericht advies waarmee u jaren vooruit kunt.

Nieuw leven voor flightsimulator

Na 20 jaar als attractie ingezet te zijn treedt ook bij een flightsimulator de vermoeiing op. Het gevolg? De vermoeiing is dusdanig dat het frame is afgekeurd. Aan de engineers van Vicoma de taak om het frame in kaart te brengen en de belastingen hierop te analyseren.

Het Nijlpaard kan weer opgelucht ademhalen...

De grootste drijvende lemniscaatkraan van Nederland heeft een lieflijke naam: het Nijlpaard. Die naam dankt de kraan aan zijn vorm. De drijvende zwenkkraan, in gebruik bij OBA Bulk Terminal in Amsterdam, heeft een hefvermogen van maar liefst 50 ton. Vicoma heeft constructieve verbeteringen ontworpen om scheuren in de constructie een halt toe te roepen.

Slimme tijdelijke bypass waarborgt stroomvoorziening in Bangladesh

Opdrachtgever: NEM Projectomschrijving: Paniek in Bangladesh. Door een explosie in een stoomturbine van een energiecentrale dreigt de stroomvoorziening in een groot gebied in gevaar te komen. Door het 'by-passen' van de ketel kan de…

Zoetwaterproject

Opdrachtgever: Ansaldo Thomassen Projectomschrijving: Zoet water voor Abu Dhabi, met minder NOx en CO uitstoot Abu Dhabi is voor haar watervoorziening aangewezen op installaties die zout water kunnen ontzilten. Op 120 km van de hoofdstad…

Decommissioning CO2 catch-up installatie

Opdrachtgever: Nuon Projectomschrijving: Onderzoeken van de mogelijkheden om een goed werkende Pilot-Plant in zijn geheel te ontmantelen, te conserveren of ter verkoop aan te bieden.

Ombouw regeneratieplant

Opdrachtgever: Teijin Aramid Projectomschrijving: Basic Engineering voor een grootschalige ombouw van een bestaande regeneratieplant. Uitgevoerd in combinatie met een eveneens door Vicoma gemaakte 3D Scan.

Grootschalige renovaties technische installaties TenneT

Opdrachtgever: TenneT Projectomschrijving: Engineering voor het vervangen van besturings- en beveiligingsinstallaties voor lijn-, transformator- en koppelvelden in alle 220kV-stations in Nederland. TenneT onderhoudt en beheert het…

Verhogen veiligheid etiketteermachine

Opdrachtgever: Producent van voedingsmiddelen Projectomschrijving: Verhogen van de ARBO-veiligheid van een bestaande etiketteermachine. De bestaande machineafschermingen voldeden niet aan de huidige eisen waardoor een compleet nieuwe…