Inkopen met een scherp oog voor efficiency

Inkopen van grondstoffen voor uw productieproces is iets anders dan de inkoop van equipment en diensten voor uw nieuwbouw- of verbouwproject. In die fase kan een professionele inkoper letterlijk en figuurlijk van onschatbare waarde zijn. Die inkooprol kunt u aan Vicoma overlaten. Inkopen van project-specifieke onderdelen vraagt veel deskundigheid. Kennis van specificaties, maar ook inzicht in de planning van een project. Zeker bij opdrachten waarbij we al de detail engineering voor onze rekening nemen, ligt de overlap met procurement voor de hand.

Op basis van de vereisten die voortvloeien uit de detail engineering zijn we in staat binnen de technische specificaties kostenefficiënt toeleveranciers te selecteren. Ook kunnen we zij aan zij opereren met uw eigen inkooporganisatie, in een rol die flexibel is in te vullen. Binnenkomende offertes beoordelen we technisch en financieel op juistheid. Expediting is een ander terrein om te vertrouwen op de deskundigheid en de slagvaardigheid van de Vicoma-medewerkers. We bewaken de voortgang van de werkzaamheden van betrokken leveranciers, verzorgen ingangsinspecties, controleren binnenkomende tekeningen, maatvoeringen en specificaties van leveranciers en checken de juistheid van facturen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met

Tom Kroeze
Senior engineer
010-4160011
tom.kroeze@vicoma.nl

Neem contact op met een kantoor uit uw regio.

Vicoma nu ook inzetbaar voor architectuur en bouwkunde

Een spraakmakende uitbreiding van het dienstenpakket van Vicoma: opdrachtgevers kunnen Vicoma nu ook inschakelen voor activiteiten op het gebied van architectuur en bouwkunde. De overname van ingenieurs-bureau Advin - zie ook elders in deze nieuwsbrief - maakt het mogelijk om integraal te werken.

Vicoma ziet EPCm-opdrachten in aantal toenemen

Voor meer en meer projecten is Vicoma ook verantwoordelijk voor EPCm. Ontzorgen is een belangrijk argument voor opdrachtgevers om het complete ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering in één - deskundige - hand te houden. Bovendien gaat essentiële kennis uit het voortraject niet verloren.

Vicoma-oplossing damt geurhinder vergister fors in

Bio Power Alphen, de GFT-vergister van Indaver, bleek meer geuroverlast op te leveren dan bij de opening gepland was. Aan Vicoma is de vraag gesteld of de installatie zo aan te passen was dat de milieu-impact kon worden geminimaliseerd. Bijkomend…

Productie-unit voor 3D-printerinkt

Opdrachtgever: DFM Projectomschrijving: Productie-unit voor 3D-printerinkt in slechts negen maanden gerealiseerd Vicoma heeft de engineering gedaan voor een nieuwe productie-unit voor 3D printervloeistof voor DFM, een onderdeel van DSM.…

Grote uitbreiding Energiepark voor duurzame energie

Opdrachtgever: Ecoson Projectomschrijving: Wereldwijd groeit de vraag naar duurzame energie en fosfaathoudende meststoffen sterk. Daarom heeft Ecoson de capaciteit verder uitgebreid. Vicoma heeft voor Ecoson, dochter van Darling Ingredients…

Realisatie ammoniak en UAN terminal

Opdrachtgever: Baltic Chemical Terminal Projectomschrijving: Vicoma Engineering heeft in samenwerking met Bibliopola en Proton Ventures de basic en detail engineering, procurement, commissioning, training en startup assistentie uitgevoerd…

Biodieselfabriek

Opdrachtgever: Simadan Projectomschrijving: Realisatie tweede generatie biodieselfabriek in Amsterdam. Hiermee wordt de productiecapaciteit met 150.000 ton uitgebreid. Vicoma doet de basic-engineering, procurement en voor een groot deel…

Vicoma bouwt mee aan revolutionair bioscience-project in Engeland

In het Britse Northwich (in het noordwesten) wordt gebouwd aan een ambitieus milieuproject: REnescience. Huisvuil is er de grondstof voor biomassa en biogas. Het principe is revolutionair: enzymen zorgen ervoor dat de organische fractie wordt gescheiden van de vaste fractie.