Nieuwe raamovereenkomst met Tata Steel

Na een lange en grondige voorbereiding hebben ProTaTec B.V. en Tatasteel IJmuiden een raamovereenkomst gesloten voor het leveren van engineeringsdiensten voor onderhouds- en modificatieprojecten op de vakgebieden werktuigbouwkunde, elektrotechniek en automatisering, civiele techniek, bouwkunde en landmeetkunde. De omvang van deze overeenkomst bedraagt per jaar werk voor ca. 80 tot 100 medewerkers gedurende een periode van meerdere jaren.

ProTaTec is een samenwerkingsverband van zeven ingenieursbureaus, te weten: Pentacon Engineering, Advin, Het Bouwburo, EversPartners, Hoogewerf Engineering, Kieu Engineering West Nederland en Vicoma Engineering.