3D laserscannen

Met 3D laserscanner wordt het mogelijk om heel nauwkeurig gebouwen en constructies van afstand op te meten. Voor de meting maakt Vicoma gebruik van een scanner die een laserstraal uitzendt. Het licht dat wordt teruggekaatst als de laserstraal iets raakt, wordt omgezet in een pixel. Aan de hand van die pixels ontstaat een puntenwolk, die een gedetailleerde weergave is van de omgeving.

De 3D scanner werkt niet alleen nauwkeuriger. Door het gebruik van 3D laserscanner is het ook mogelijk om gegevens te krijgen uit metingen die handmatig niet uit te voeren zijn. Vicoma gebruikt de technologie onder meer om goed in kaart te brengen waar ruimte is voor aanvullend leidingwerk in installaties of pijpenbruggen. De gecreëerde scan is vervolgens automatisch in te lezen in Autocad voor verdere verwerking. Ook is het mogelijk om aan de hand van 3D scans een as-built-document van installaties te reproduceren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met

Arjan van de Haar
Team Leader Mechanical
010-4160011
arjan.vande.haar@vicoma.nl

Neem contact op met een kantoor uit uw regio.

3D Laserscanactiviteiten bij Vicoma op nog hoger peil

Met de overname van Dura Vermeer-dochter Advin heeft Vicoma meer armslag gekregen op werktuigbouwkundig gebied. Een deel van de 25 medewerkers van Advin is aan de slag gegaan in Velsen. Hun bouwkundige collega’s hebben inmiddels een nieuwe werkplek gevonden in Sint-Oedenrode (zie ook elders in deze nieuwbrief).

3D scannen verdringt rolmaat en schrijfblok

​3D scannen wint terrein. Sinds Vicoma heeft geïnvesteerd in eigen scanapparatuur, maakt scannen een vast onderdeel uit van een project. De voordelen zijn groot: tijdwinst bij het inmeten, de mogelijkheid van tussentijdse clash controls en daarmee een forse besparing op faalkosten.

Vicoma-oplossing damt geurhinder vergister fors in

Bio Power Alphen, de GFT-vergister van Indaver, bleek meer geuroverlast op te leveren dan bij de opening gepland was. Aan Vicoma is de vraag gesteld of de installatie zo aan te passen was dat de milieu-impact kon worden geminimaliseerd. Bijkomend…

Detail-engineering nu ook 'made in Vietnam'

Twee jaar geleden is Vicoma aan een bijzonder samenwerkingsverband begonnen met een ingenieursbureau in Vietnam. Inmiddels kunnen we concluderen dat de samenwerking naar tevredenheid is. Het uitbestede detail-engineeringwerk voldoet aan…

Warmte-uitkoppeling

Opdrachtgever: Nuon Projectomschrijving: Een complex Vicoma-project in Arnhem: de realisatie van een warmteuitkoppeling van Nuon Warmte bij de Afvalcentrale AVR. Bij de technische inpassing van koppelleidingen kwamen diverse disciplines van…

Ombouw regeneratieplant

Opdrachtgever: Teijin Aramid Projectomschrijving: Basic Engineering voor een grootschalige ombouw van een bestaande regeneratieplant. Uitgevoerd in combinatie met een eveneens door Vicoma gemaakte 3D Scan.

Bestaand leidingwerk in tracés in detail op tekening zetten

Opdrachtgever: Kuwait Petroleum Europoort Projectomschrijving: Vicoma Engineering heeft van KPE opdracht gekregen om deze tracés in detail in een 3D model te zetten en van daaruit ook de piping-plan tekeningen te…